Genvejsmenu

Mellem Rosavej og Dalsgårdsvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 68 for et område mellem Rosavej og Dalsgårdsvej

Lokalplanen er vedtaget den 25. august 1987 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at åbne mulighed for opførelse af en tæt-lav boligbebyggelse,
  • at sikre at bebyggelsen placeres og udformes under hensyntagen til den omkringliggende villabebyggelse,
  • at bevare enkelte karakteristiske træer.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,