Genvejsmenu

Mellem Hans Jensens Vej, Dæmringsvej, Hvilevej og Lyngbyvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 129 for et område mellem Hans Jensens Vej, Dæmringsvej, Hvilevej og Lyngbyvej

Lokalplanen er vedtaget den 24. juni 1996 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at sikre områder til idræts- og institutionsformål,

  • at sikre, at ny bebyggelse tilpasses landskabet og det tilstødende villakvarter,

  • at ophæve utidssvarende servitutter.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,