Genvejsmenu

Maglegård Skole- og Fritidsområde

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 168 for Maglegård Skole- og Fritidsområde

Lokalplanen er vedtaget den 25. september 2000 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

 • at give mulighed for gennemførelse af udbygningen af Maglegård Skole- og
  Fritidsområde
 • at give mulighed for opførelse af en idrætshal
 • at give mulighed for anlæg af tennis- og boldbaner samt andre udendørs
  idrætsanlæg
 • at sikre, at udformningen og placeringen af ny bebyggelse sker under hensyntagen
  til omgivelserne
 • at sikre, at udformningen og placeringen af ny bebyggelse sker i harmoni
  med den eksisterende bebyggelse og anvendelse af området
 • at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling, hvor der især tages hensyn til de
  gående og cyklende trafikanter
 • at bevare enkelte markante, bevaringsværdige træer og bevaringsværdig
  beplantning

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,