Omkring Gentoftegade, Jahnsensvej og Kildeskovsvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 179 for et område omkring Gentoftegade, Jahnsensvej og Kildeskovsvej

Lokalplanen er vedtaget den 27. november 2000 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at sikre, at området bevares som et attraktivt villaområde
  • at sikre, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse
  • at bevare enkelte markante, særligt bevaringsværdige bygninger og træer
    med henblik på at sikre områdets eksisterende miljøkvaliteter
  • at opretholde kommunens grønne vejbillede
  • at sikre, at fremtidige parceller bliver af en rimelig størrelse
  • at ophæve utidssvarende servitutter og byplanvedtægter

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,