Tranegårdskolen

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 254 for Tranegårdskolen og kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2005 for Gentofte Kommune

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget enstemmigt den 27. marts 2006 af Kommunalbestyrelsen uden ændringer.

Lokalplanens formål er:

  • at fastlægge området til offentlige formål, herunder undervisning, skole, institutioner og idrætsformål
  • at placering og udformning af ny bebyggelse sker under hensyntagen til omgivelserne

Kommuneplantillægget formål er:

  • at ændre bebyggelsesprocenten for enkeltområde 1D.16 fra 70 til maksimalt 75

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,