Genvejsmenu

Søgårdsskolen

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 270 for Søgårdsskolen

Lokalplanen er vedtaget enstemmigt den 29. maj 2006 af Kommunalbestyrelsen med en mindre tilføjelse til § 9 ”Ubebyggede arealer”.

Lokalplanens formål er:

  • at fastlægge området til offentlige formål, uddannelsesinstitutioner
  • at sikre, at placering og udformning af ny bebyggelse skal ske under hensyntagen til omgivelserne

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,