Ordrup Gymnasium

Lokalplan 348 for Ordrup Gymnasium og kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan 2009

Formålet med planerne er at give mulighed for en udbygning af Ordrup Gymnasium samt sikre bevaringsværdige bygning og træer.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 24. september 2012 enstemmigt vedtaget lokalplan 348 og kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan 2009 endeligt. Planerne er vedtaget uændret.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til plan-byg@gentofte.dk .

 

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,