Genvejsmenu

Gotfred Rodes Vej 2 og Hegelsvej 18-22

Lokalplan 379 for ejendommene Gotfred Rodes Vej 2 og Hegelsvej 18-22

Lokalplan 379 for ejendommene Gotfred Rodes Vej 2 og Hegelsvej 18-22

 

Forslaget til lokalplan har været i offentlig høring fra den 23. juni 2016 til den 24. august 2016.

Formålet med planen er, at området bevares som et attraktivt villaområde, og at ny bebyggelse tilpasses områdets særlige karakter samt at bevaringsværdige bygninger og havemure med tilhørende beplantning sikres.

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 26. september 2016 vedtaget lokalplan 379 for ejendommene Gotfred Rodes Vej 2 og Hegelsvej 18-22 endeligt uden ændringer.

Planen blev vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B og Poul V. Jensen, Nye Borgerlige) for, medens 1 (Ø) undlod at stemme.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Klage

Klagen skal indgives ved brug af klageportalen. Klageportalen kan tilgås via Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside eller på borger.dk Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr.

Læs mere om klage i forbindelse med lokalplanlægning her.

Her kan planerne fås

Planen kan også fås i print på Gentofte Rådhus i Kommuneservice og kommunens biblioteker eller tilsendes pr. post ved henvendelse på tlf. 39 98 37 31.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,