Legepladsen i Holmehaven

Der er adgang til Holmehavens legeplads med boldbur og street-skate-bane fra Lyngbyvej.

Skater

Områdets legefaciliteter henvender sig primært til de større børn.

På det plane græsareal nærmest Lyngbyvej er der indrettet et boldbur med mål, basketkurve samt træbander.

Fra boldburet er der kig ned til den centrale, lavere liggende del af Holmehaven. Der er der etableret en street-skate-bane med diverse ramper af granit, beton, asfalt og jern.

Holmehaven er oprindeligt en udgravet grusgrav, og den har derfor meget stejle skråninger og terrænforskelle.

Legepladsen blev sidst renoveret i 2004.

Her finder du legepladsen:

Her finder du legepladsen i Holmehaven