Sikker færdsel på isen - Gentofte Kommune

Sikker færdsel på isen

I Gentofte er der det meste af året gode muligheder for at skøjte - både i ishallen og i de kolde vintre også på nogle af kommunens søer. Læs her, hvordan du skal forholde dig, når søerne fryser til.

Ishallen, der ligger ved Gentofte Sportspark, holder åbent fra 1. oktober til 31. marts.

Mere information om Ishallen i Gentofte 

I vinterperioden er der efter længere perioder med frost mulighed for at skøjte på søerne. Men isen skal være mindst 13 cm tyk, før man bevæger sig ud.

Kommunen kontrollerer dagligt på udvalgte steder, at det er sikkert at færdes på isen.

I Nordsjællands Politikreds er det generelt forbudt at færdes på isen, med mindre kommunen har kontrolleret isens tilstand og tykkelse og opsat særlig skiltning om mulighed for færdsel på isen.

I Gentofte Kommune kontrolleres istykkelsen dagligt ved:

  • Gentofte Sø (kun den sydlige ende)
  • Søndersø
  • Kanalen i Øregård Park

Når isen er sikker, etablerer Park og Vej skøjtebaner på disse steder, som markeres med tydelig skiltning om sikker færdsel. Skøjtearealerne adskilles fra de omkringliggende områder med en tydelig afmærkning også.

Uden for afmærkningen foretages ikke kontrol af isens tykkelse, og det er derfor heller ikke tilladt at færdes her. Af samme grund er det heller ikke tilladt at færdes på de øvrige søer i Gentofte Kommune.

Har du spørgsmål til issikkerheden i Gentofte Kommune, er du velkommen til at henvende dig til Park og Vej på tlf. 39 98 81 00.