Etablering af bade- og bådebroer samt kystbeskyttelsesanlæg

Hvis du vil etablere en badebro ud for din ejendom, skal kommunen først give tilladelse. Hvis du vil forbedre kystbeskyttelsen på din ejendom, er det Kystdirektoratet, der skal give tilladelse.

Billede af badebro ved Skovshoved

Bade- og bådebroer

Bade- og bådebroer må kun etableres efter tilladelse fra kommunen.

Ønsker en grundejer at etablere en bade- eller bådebro, indsendes ansøgning til Natur og Miljø med oplysning om broens udformning, materialevalg, længde mv.

Hvis kommunen tillader broen vil det ske på en række vilkår. Broen skal bl.a. etableres, så den ikke hindrer eller besværliggør en bestående adgangsret langs kysten.

Ansøgninger behandles efter Bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer. Her kan også læses om de generelle regler og betingelser, der gælder for etablering af bade- og bådebroer.  Læs bekendtgørelsen via link her på siden.

Kystbeskyttelsesanlæg

Etablering af kystbeskyttelsesanlæg på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet.

Ønsker en grundejer at etablere et nyt eller ændre et bestående kystbeskyttelsesanlæg på søterritoriet, skal ansøgning indsendes til Kystdirektoratet. Hvis flere grundejere ønsker at etablere et fælles anlæg, og der er enighed om dette, indsendes ansøgning ligeledes til Kystdirektoratet. Link til Kystdirektoratet findes her på siden.

Hvis Kystdirektoratet kan imødekomme en ansøgning, vil en tilladelse blive givet på en række vilkår – herunder, at et nyt kystbeskyttelsesanlæg ikke må hindre eller besværliggøre en bestående adgangsret på kysten. 

Ansøgninger behandles efter kystbeskyttelsesloven, følg link her på siden.

Ønsker flere grundejere at etablere kystbeskyttelse på en strækning, og der ikke kan nås enighed om etableringen blandt alle de berørte grundejere, kan de interesserede grundejere anmode kommunen om at rejse en sag efter kystbeskyttelsesloven.