Fakta om den nye havn

Skovshoved Havn blev bygget i 1935 – 1936 i forbindelse med anlæggelsen af Kystvejen. Havnen har plads til ca. 320 både i vandet samt ca. 200 joller på land.

Igennem årene har de mange aktiviteter i havnen sat sine spor. Og blandt de maritime brugere på havnen har der i mange år været ønske om at gennemføre forandringer. Senest er der opført nye klubhuse på den nordlige del af havnen.

  • Kapaciteten i havneudvidelsen bliver 325 nye bådpladser, så kapaciteten i alt bliver 645.
  • Den fysiske udformning af havneudvidelsen gennemføres som en udvidelse mod øst, der gentager og udvikler den karakteristiske molefrembygning, der kendetegner det nuværende Skovshoved Havn.
  • Der bliver ca. 30.000 m2 nye landarealer
  • Entreprenørfirmaet Arkil er valgt som totalentreprenør.

Modernisering og udvidelse af havnen kommer til at indbefatte en række aktivitetsområder, der er designet af arkitekterne Hasløv & Kjærsgaard – bl.a.:

  • En ny fiskerestaurant, nye træningsfaciliteter, et afskærmet bassin til kajakpolo og svømmere, nye faciliteter til vinterbadere med sauna og nye udsigtsterrasser
  • ”Grønningen” - en plæne med eventplads til ro- og sejlsportskonkurrencer, men også et mødested for både foreninger og selvorganiserede. Fx kommer der et pit stop for triatleter, hvor cykler kan parkeres og repareres. Der kommer udendørsbruser, en omklædnings- og toiletbygning samt et depothus til surfboards og kajakker. Endelig kommer der udendørs fitnessredskaber og en platform til udstrækning og yoga
  • ”Fiskepladsen” etableres ved havnebassinets ydermole, der får et gennemstrømningsanlæg med pumper og render, så børn kan lege med vandet. Der kommer forskellige muligheder for, at børn på en sikker måde kan komme tæt på vandet fx med krabbefiskeri. Inde i havnebassinet placeres en platform med to små mobile huse, der kan bruges til opbevaring af redningsveste og naturformidlingssted med tilhørende bord og bænke. Ved ”Fiskepladsen” kommer der også en stor udsigtsterrasse og en bølgeskærm, så der bliver endnu bedre muligheder for at opholde sig tæt på havet.
  • Aktivitetsområdet ude i vandet ”Bølgebryderen” skaber et bassin, hvor der kan etableres to baner til kajakpolo og en 50 meter svømmebane. Adgangen til ”Bølgebryderen” sker via en bro, der udstyres med et dommertårn, der lever op til kravene for afholdelse af internationale kajakpolostævner. På ”Bølgebryderen” etableres der et promenadedæk, et saunahus særligt målrettet til vinterbadere og en tre-meter vippe. Både promenaden og taget af saunahuset udstyres med opholdsområder, som også kan fungere som tilskuerpladser ved sejlsportsbegivenheder.

 

Ansvarlig for siden:

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,