Klima og bæredygtighed

Gentofte Kommune har et ansvar for at sikre borgerne og de fælles værdier bedst muligt, både nu og i fremtiden. Risikoen for skader som følge af klimaændringerne kan mindskes, og graden er bland andet afhængig af, hvilke forebyggende valg vi træffer i dag.

Klima & Miljø

I forhold til kommunens klimaindsats, skelnes mellem klimatilpasning og klimaforebyggelse.

Klimatilpasning er der, hvor vi tilpasser os de klimarelaterede vejrfænomener som ekstremregn og stormflod, hvis hyppighed er fortsat stigende. Tilpasningen sker for at sikre, Gentofte Kommune mod pludselige overraskelser, som resultat af de pludselige og voldsomme hændelser, der ligger et stort pres på vores kyst og spildevandssystem såvel som kældre og grønne områder.

I Gentofte Kommune er klimatilpasningsindsatsen forankret i Kommuneplanen.

Læs om klima i Kommuneplanen. 

Desuden kan du læse mere om kommunens aktuelle klimatilpasningsindsats. 

Klimaforebyggelse dækker over de tiltag Gentofte Kommune gennemfører for at sikre sig, at kommunen ikke bidrager mere end nødvendigt til de fortsatte klimaforandringer ved et fokuseret arbejde på, at skabe en bæredygtig kommune.

Aktiviteter lige nu

Den samlede klima indsats er fastsat gennem Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020.

Læs Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020.

Gentofte Kommunes aktiviteter på klima og bæredygtighedsområdet indebærer ud over den langsigtede planlægning også nogle aktuelle indsatser, som beskrives i den årlige Indsatsplan for bæredygtig udvikling i Gentofte Kommune. Du kan læse mere om kommunens arbejde med bæredygtighed.

Læs også om udvalgte aktuelle klimaprojekter.

Grønt regnskab

Gentofte Kommune laver årligt et grønt regnskab for kommunen som virksomhed. Du kan læse mere og se regnskabet på siden Grønt Regnskab.

Ved Klimakommuneaftalen har Gentofte Kommune forpligtet sig til at reducere CO2 udledningen fra kommunen som virksomhed med 2% om året frem til år 2025. Læs mere om, hvordan det går med den målsætningen i Grønt Regnskab. Her kan du også læse mere om den klimakommuneaftale, Gentofte Kommune indgik med Danmarks Naturfredningsforening i 2009.

Grønt Råd

I Gentofte Kommune er der ligeledes oprettet et Grønt Råd, som kommunen kan benytte som dialogforum i forbindelse med forvaltning og planlægning på natur- og miljøområdet. Rådet giver samtidig foreningerne mulighed for at fremsætte ideer til forbedring af natur, miljø og friluftsliv i kommunen.