Klima og bæredygtighed

Har du lyst til at være med til at skabe et bæredygtigt Gentofte?
Kommunen vil gerne hjælpe dig på vej.

Find ud af, hvad der rører sig og del dine idéer

Kommunen kan bl.a. fungere som katalysator for at sætte de rigtige mennesker sammen. Det nye site bæredygtigtgentofte.dk giver dig både mulighed for at få sparring på en idé eller dele dine erfaringer og det er også her du kan få et overblik over, hvad andre allerede er i gang med. 

facebooksiden Bæredygtigt Gentofte kan du ligeledes læse om, hvad der rører sig på bæredygtighedsområdet og give dine input.

Vi vil gerne sætte de rigtige mennesker sammen

Virksomheder, der har lyst til at indgå i bæredygtige partnerskaber med andre virksomheder, og borgere, der gerne vil bidrage mere aktivt til et bæredygtigt Gentofte, kan kontakte kommunens bæredygtighedsansvarlige på tlf. 39 98 85 75 eller miljoe@gentofte.dk

Tidligere i år afholdt vi en workshop på den tidligere Copenhagen International School på Hellerupvej 22 (lokale 2.008 på øverste etage).

På mødet fulgte vi op på de mange idéer til bæredygtighedsaktiviteter og -projekter, der blev til i forbindelse med arbejdet med bæredygtighedsstrategien (se nederst på siden)
 ”Sammen om et bæredygtigt Gentofte”. Ideerne bygger på samarbejde, men kræver hænder og kreative hoveder for at kunne videreudvikles og føres ud i livet sammen med andre engagerede borgere, foreninger og virksomheder.  
 
De indsamlede idéer ligger indenfor følgende emner:

- Genbrug, genanvendelse og cirkulær økonomi (fx Reparationscafé)
- Madspild og bæredygtig mad (fx madspildsprojekt på Hellerup Skole)
- Natur, biodiversitet og udvikling af byrum (fx Kvæggræsning ved Gentofte Sø)
- Emballage (fx reduktion i forbrug af plast)
- Mobilitet og øget cyklisme (fx elbils- eller cykelprojekter)
- Formidling og events (Hvordan får vi bedst projekterne ud over rampen?)

Du er altid velkommen til at kontakte os på miljoe@gentofte.dk, hvis du på den ene eller anden måde kan bidrage til konkrete tiltag eller arrangementer.
 

Aktuelle indsatser

 

Bæredygtig Bundlinje

Virksomheder kan få hjælp til en grøn forretningsmodel og dermed en bæredygtig bundlinje. Pt. er disse 8 virksomheder med: Schæffergården, Bernstorff Slot, Sølyst, Travbanen, Anders Raad Glas, Christian Bruun CPH, Dagens Måltid og PUK's hjemmehjælp.

Læs mere om, hvordan din virksomhed kan være med i Bæredygtig Bundlinje.

Få penge for dit regnvand

Vi har også stort fokus på klimatilpasning. Du har som grundejer i Gentofte Kommune mulighed for at udnytte regnvandet som ressource og samtidig få penge tilbage fra vores forsyningsselskab Novafos (tidligere Nordvand).

Læs mere på siderne om regnvand i haven.

Undgå sprøjtegift i din have

'Knofedt er godt - Sprøjtegift er not', er en kampagne mod brugen af sprøjtegift, som ender i vores grundvand og senere i vores drikkevand.

Læs mere om, hvordan du kan være med til at beskytte vores dyrebare drikkevand.

Få hjælp fra Grøn Guide

Har du brug for tips til, hvordan du kan bidrage til en mere bæredygtig hverdag, kan du kontakte Grøn Guide Karen Stevnbak Andersen.

 

Bliv klogere på vores bæredygtighedsstrategi

Gentofte Kommune har fået en bæredygtighedsstrategi, som er blevet til sammen med borgere i et opgaveudvalg.

Strategien "Sammen om et bæredygtigt Gentofte" har fokus på at skabe mindre miljøbelastning, god livskvalitet og mere miljø og natur til glæde for nuværende og kommende generationer.

Hidtil har Gentofte Kommune igangsat egne initiativer, såsom energioptimering af kommunale bygninger, og sat rammerne for borgernes indsats, fx i form af en veludbygget affaldshåndtering.

Med den nye strategi suppleres disse klassiske roller med nye relationer, der er båret af samarbejde. Fokus skal være på, at borgere, foreninger, virksomheder og kommunen kan supplere hinanden i at styrke arbejdet med bæredygtighed.

 

Læs strategien "Sammen om et bæredygtigt Gentofte" her.  

Læs om opgaveudvalget for Bæredygtigt Gentofte - sådan blev strategien til