Klima og bæredygtighed

Gentofte Kommune har fået en ny bæredygtighedsstrategi, der er skabt sammen med borgerne i et opgaveudvalg. Visionen er, at borgere, virksomheder, foreninger og kommune sammen skal arbejde for et bæredygtigt Gentofte.

Strategien "Sammen om et bæredygtigt Gentofte" har fokus på at skabe mindre miljøbelastning, god livskvalitet og mere miljø og natur til glæde for nuværende og kommende generationer.

Hidtil har Gentofte Kommune igangsat egne initiativer, såsom energioptimering af kommunale bygninger, og sat rammerne for borgernes indsats, fx i form af en veludbygget affaldshåndtering.

Med den nye strategi suppleres disse klassiske roller med nye relationer, der er båret af samarbejde. Fokus skal være på, at borgere, foreninger, virksomheder og kommunen kan supplere hinanden i at styrke arbejdet med bæredygtighed.

Kommunen vil være katalysator for samarbejder

Virksomheder, der har lyst til at indgå i bæredygtige partnerskaber med andre virksomheder, og borgere, der gerne vil bidrage mere aktivt til et bæredygtigt Gentofte, kan kontakte kommunens bæredygtighedsansvarlige på tlf. 39 98 85 75 eller miljoe@gentofte.dk

facebooksiden Klima og Bæredygtighed i Gentofte Kommune kan du læse om, hvad der rører sig på bæredygtighedsområdet og give dine input. Kommunen kan bl.a. fungere som katalysator for at sætte de rigtige mennesker sammen.

Bliv klogere på vores nye bæredygtighedsstrategi - og del dine ideer

Her kan du læse strategien "Sammen om et bæredygtigt Gentofte".  

Læs om opgaveudvalget for Bæredygtigt Gentofte - sådan blev strategien til

Besøg vores Facebookside om Klima og Bæredygtighed i Gentofte

Andre bæredygtighedsprojekter i Gentofte Kommune

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,