Ny regnvandstunnel i Hellerup

I den centrale del af Hellerup har mange været ramt af oversvømmelser selv ved mindre regnskyl. Nu går Gentofte Kommune og Nordvand i gang med et stort projekt, der vil mindske antallet og omfanget af oversvømmelser i området – og forbedre badevandets kvalitet.

1,4 km regnvandstunnel

I sommeren 2014 går vi i gang med at bore en 1,4 km lang underjordisk regnvandstunnel, der skal opsamle regnvand fra hele det centrale Hellerup og lede det ud i Øresund.  Det vil aflaste det eksisterende afløbssystem og give færre oversvømmelser og færre udløb af spildevand i Øresund. Regnvandstunnelen er starten på en omfattende udbygning af afløbssystemet. Planen er, at der fra midten af 2015 til slutningen af 2017 graves regnvandsledninger ned i hele den centrale del af Hellerup. Ledningerne tilsluttes den nye regnvandstunnel.

Færre oversvømmelser

Med det nye regnvandssystem vil regnvand og spildevand løbe i hver deres ledning under jorden. Det nye regnvandssystem giver mere plads i spildevandssystemet og betyder, at regnvandet bedre kan ledes væk ved kraftig regn og skybryd. Antallet og omfanget af oversvømmelser i området vil derfor mindskes.

Bedre badevandskvalitet

De nye regnvandsledninger betyder også, at kvaliteten af badevandet forbedres. Når der bliver mere plads til spildevandsystemet, vil behovet for at lede spildevand ud i Øresund blive mindre.

Regnvandstunnelen bores under vejene

Tunnelen anlægges med en ’gravefri’ metode. Det gøres for at mindske gener for naboer og brugere af området mindst muligt. Der skal dog etableres i alt seks gravehuller, som tunnelen kan bores fra. Det kan ikke undgås, at der vil være støj, støv og vibrationer fra maskiner, mere tung trafik og jordkørsler, mens der arbejder. Nogle steder vil vi også være nødt til at omlægge trafikken. Der orienteres om omlægning af trafikken i nabobreve, på skilte i området og her på hjemmesiden.

Tidsplan: Sommer 2014 – december 2015

Regnvandstunnelen anlægges i sommeren 2014 ved Øresund og forventes afsluttet i december 2015 ved Henningsens Alle. Gravehullerne etableres i den rækkefølge, som der er brug for dem, og de lukkes igen, så snart vi er færdige. Inden gravehullerne etableres, omlægges ledningerne i området, så der er plads til boreudstyret.

 

Har du spørgsmål?

Vi vil gerne i direkte dialog med naboerne, så du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til projektet, eller hvis der opstår problemer undervejs. Så kan vi forsøge hurtigst muligt at finde en løsning på problemerne. Vi vil desuden informere løbende om projektet her på vores hjemmeside, i omdelte nabobreve og på et informationsmøde omkring anlægsstart.

                                            

Projektleder:
Martin J. Andersen 
39 45 67 55  
maja@nordvand.dk   

Projektleder:
Katrine Stokholm     
39 45 67 75    
kas@nordvand.dk          

                   
                                         
Læs svar på ofte stillede spørgsmål her ( FAQ).

 

Ansvarlig for siden:

Teknik og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988001,