Grundvand - Gentofte Kommune

Grundvand

Gentofte Kommune værner om grundvandet. Du skal ansøge kommunen om lov til at udføre boringer, indvinde grundvand, sænke grundvandsstanden samt reinfiltrere grundvand.

Gentofte Kommune har følgende opgaver på grundvandsområdet:

 

Hvis du har spørgsmål om levering af drikkevand, så kontakt Novafos, som varetager vandforsyningen i kommunen.