Busplan 2019 - Gentofte Kommune

Busplan 2019

På et borgermøde den 6. marts 2018 blev forslag til busplan 2019 præsenteret. Forslaget sigter overordnet på at forbedre busbetjeningen på nogle strækninger i kommunen samt at fastholde de nuværende muligheder for at rejse til og fra København.

Bus på Ryvangs Allé

Hovedelementerne i forslaget der blev præsenteret på borgermødet er:

  • Linje 1A fastholdes, men buslinjen skifter navn til linje 23.
  • Nogle busruter justeres, så rejsetiden forkortes, og den enkelte buslinje hænger bedre sammen med det resterende busnet.
  • Frekvensen øges på nogle buslinjer.
  • Rutenettet justeres, så det bliver nemmere at tage med bus fra øst til vest og omvendt.

 

På baggrund af de kommentarer og forslag der allerede er kommet kommunen i hænde, fra borgermøder og via e-mail, tegner der sig et billede af, at der kan arbejdes videre med at:

  • Få en bedre betjening af den sydlige del af Strandvejen i Hellerup
  • Få en bedre betjening af Charlottenlund bydelscenter(Jægersborg Allé) fra Strandvejen

 

Hele forslaget med beskrivelser af de enkelte linjer kan findes på Movias hjemmeside via dette link: Nyt Bynet i Gentofte Kommune

Eventuelle bemærkninger kan indsendes til peek@gentofte.dk senest den 10. april 2018.

Den videre proces.

Fra borgermødet og frem til hørringsperioden slutter 10. april, vil Gentofte Kommune i samarbejde med Movia, løbende arbejde med at justere forslaget i forhold til de kommentarer og forslag der kommer fra borgerne.

Den endelige trafikbestilling skal sendes til Movia senest 1. maj 2018.