Styr på storskraldet

Storskrald, der står længe på fortovene og som er dårligt sorteret, får nemt byen til at ligne en rodebutik. Her kan du få 3 gode råd til, hvordan du får styr på dit storskrald.

 

Stil først ud dagen før

Storskrald afhentes i tidsrummet 7-18 på afhentningsdagen. Storskraldet skal derfor være sat ud inden kl. 7, men stil det tidligst ud dagen før. På den måde står det ikke opmagasineret på fortovet i flere dage inden afhentning.

Er du i tvivl om, hvornår dit storskrald bliver hentet, kan du hente en kalender med datoer for afhentning.

Se en kalender med datoer for storskraldsafhentning.

 

Sortér affaldet

Er dit affald sorteret rigtigt kan renovationsmedarbejderne nemt tage det med. Genanvendeligt affald, der ikke er sorteret korrekt, bliver enten ikke taget med eller tages med bilen til brændbart, og værdifulde ressourcer går derfor tabt.

Du kan læse, hvordan de forskellige affaldstyper skal sorteres i vejledningen her.

 

Opdel i bunker

Storskrald, der er opdelt i bunker på fortovet er både pænere at se på og nemt at tage med for renovationsarbejderne.

Husk, at skille møbler ad mest muligt, ved f.eks. at fjerne glas- og metaldele og bukke søm og skruer ind.

Småt brændbart og småt plast og metal skal altid sorteres i klare sække, så renovationsfolkene kan se om affaldet skal til brændbart eller genanvendelse, og om det er korrekt sorteret.

Læs mere om storskrald her.

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,