Trafikinfo

Få overblik over, hvor i kommunen, der udføres vejarbejde, og hvilke ruter der eventuelt i en periode kræver omkørsel på grund af vejarbejde eller arrangementer.

Overblikket omfatter fortrinsvis vejarbejder i forbindelse med renovering af veje, cykelstier og fortove, eller omlægning af ruter ved større udendørsarrangementer.

Vi informerer ikke om arbejde udført af private (f.eks. DONG Energy, TDC eller HNG) eller borgeres eget gravearbejde. Der vil ofte være skilte på arbejdsstedet med information om, hvem du i givet fald kan kontakte.

Informationer omkring gravearbejder i forbindelse med vand eller afløb kan fås på Nordvand A/S' hjemmeside.

Trafikinfoliste

Ombygning af Kildegårds Plads

Gentofte Kommune ombygger Kildegårds Plads. Ombygningen gennemføres for at forbedre trafikafviklingen og trafiksikkerheden i krydsene og for at skabe bedre forhold for cyklister og buspassagerer. Projektet støttes af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden.

Ombygning af Kildegårds Plads

Gentofte Kommune vil i løbet af sommeren 2016 ombygge Kildegårds Plads for at forbedre trafikafviklingen, trafiksikkerheden og forholdene for cyklister og buspassagerer. Der er tale om et samlet projekt som dels støttes af Trafikstyrelsen og dels af Region Hovedstaden.

Tilgængelighedsprojekter i Ordrup

Park og Vej udfører tilgængelighedsprojekter i Ordrup i november 2016 og i foråret 2017.
Det drejer sig om vejene; Ordrupvej, Schioldannsvej, Banevej, Hyldegårdsvej og Hyldegårds Tværvej, Lindegårdsvej, Ejgårdsvej og Fredensvej. Det er Brolægger Kompagniet, der udfører entreprisen og Via Trafik, som har byggeledelse og fagtilsyn på opgaven.

Supercykelsti på Lyngbyvej

Park og Vej er godt i gang med anlægsarbejdet i forbindelse med supercykelstier langs Lyngbyvej (Allerødruten)