Forsøg med ændret afstribning på Smakkegårdsvej og Høeghsmindevej

Gentofte Kommune ændrer afstribningen i Smakkegårdsvej og Høeghsmindevej. Der er tale om et forsøg, hvor vi i samarbejde med Nordsjællands Politi vil undersøge, om ændret afstribning kan "nudge" trafikanterne til at køre lidt langsommere.

Vi starter arbejdet i uge 2 2017 og regner med at være færdige med de nye striber i løbet af uge 3. Forsøget vil blive evalueret i løbet af 2017. Til evalueringen vil der løbende blive gennemført hastighedsmålinger.

 

Ændringen omfatter punktvise midterarealer (spærreflader), der bryder de lange lige forløb, samt enkelte svingbaner, hvor der er meget svingende trafik.

 

Med venlig hilsen

 Park og Vej