Asfaltarbejde på Jægersborg Allé

Asfaltarbejdet foregår i uge 42, på strækningen fra Strandvejen til lige før krydset Rådhusvej/Fredensvej.

For at arbejdet kan gennemføres, er det nødvendigt at spærre broen af i en kort periode. Derudover vil der være etapevis afspærring af den restende del af Jægersborg Allé.

Læs mere om, hvad asfaltarbejdet praktisk betyder for dig