Ellemosevej ved Renden - Gentofte Kommune

Ellemosevej lukket for bilister ved Gentofterenden

Ellemosevej er midlertidigt lukket for bilister lokalt ved Gentofterenden. Lukningen gælder fra medio september 2017 og frem til maj 2018.

Grunden til den midlertidige lukning er klimatilpasning af Gentofterenden og udvidelse af vandselskabet Novafos’ bassin-ledning på tværs af området.

Der er passage for cyklister og gående i størstedelen af perioden.