Flere stier ved Gentofterenden spærres midlertidigt

De offentlige stier fra Kongelysvej og Lyngbyvej 317A til Gentofterenden spærres midlertidigt frem til efteråret 2018.

Den midlertidige lukning skyldes, at en ny pumpestation skal bygges under stierne i forbindelse med klimatilpasning af Gentofterenden og udvidelse af vandselskabet Novafos’ bassin-ledning.