Forsøg med ændret afstribning på Adolphsvej

Gentofte Kommune ændrer forsøgsvis afstribningen i Adolphsvej mellem Wilhelm Smidts Vej og Kildeskovsvej.

 

 

Forsøget skal vise om en visuel indsnævring af vejarealet kan påvirke trafikafviklingen, så der skabes større tryghed for krydsende trafikanter i krydset ved Kildeskovsvej, som er skolevej for elever på Gentofte Skole.

 

Afmærkningen vil blive ændret den 27/6-2017. Indledende arbejder forventes udført dagen før. Forsøget vil forløbe frem til Park og Vej skal udlægge ny asfalt på vejen.

 

Ændringen omfatter etablering af parkeringsbaner i forlængelse af de to sideheller samt en justering af midterafstribningen.

 

Med venlig hilsen

Park og Vej