Istandsættelse af kystsikringen mod Øresund langs Kystvejens sydlige del

Park og Vej udfører istandsættelsesarbejder af kystsikringen langs kystvejen fra Charlottenlund Strandpark til Skovshoved Havn.

Renoveret kystsikring

Tidsplan

Den forventede udførelsesperiode er ultimo juli – november 2016, med opstart umiddelbart nord for Charlottenlund Strandpark. Herfra vil arbejdet fortsætte med flere arbejdssteder frem mod Skovshoved Havn.

Arbejdet

Passage på det østlige fortov og cykelsti vil i arbejdsperioden fortsat være muligt, men vil være indsnævret ud for de afspærrede arbejdsområder.

Som en del af istandsættelsesarbejderne på kystsikringen repareres granitstenmuren ved fortovet samt bølgeskærm/stenglacis og den nedre betonvæg mod Øresund. Dermed bliver saltvandspåvirkningerne på konstruktionen til sikring af Kystvejens vejanlæg mindre, hvilket betyder længere levetid for stenglaciset og granitstenmuren. 

I forbindelse med arbejdernes udførelse vil der blive indrettet en materialeplads på den sydlige del af Kystvejen. Der vil blive opsat mandskabsfaciliteter på et areal i den nordligste del af Charlottenlund Strandpark.

For kort og flere detaljer - læs informationsbrev.

Ansvarlig for siden:

Park og Vej, Proces og Projekt
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,