Ombygning af Kildegårds Plads

Gentofte Kommune ombygger Kildegårds Plads. Ombygningen gennemføres for at forbedre trafikafviklingen og trafiksikkerheden i krydsene og for at skabe bedre forhold for cyklister og buspassagerer. Projektet støttes af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden.

Tidsplan

Vi starter arbejdet i uge 26, 2016 og regner med at være færdige i starten af oktober 2016. Ved den nuværende udkørsel fra Circle K til Lyngbyvej kan vi dog først blive helt færdige til foråret 2017, da der også skal graves for fjernvarme dette sted.

Arbejdet tilrettelægges, så trafikken kan afvikles sikkert på trods af vejarbejdet, derfor arbejder vi ikke alle steder på én gang.

Projektets omfang

Projektet omfatter flytning og udbygning af busperroner samt justering af fortove og heller. Desuden vil den gamle del af Gentoftegade, som ligger lige nord for Circle K, blive permanent lukket mod Lyngbyvej. Cykelstierne, der begge er en del af Allerødruten, bliver opgraderet til supercykelsti på strækningen, og så bliver der sat nyt signalprogram til at styre lyskrydsene, så de mere effektivt og sikkert afvikler trafikken.

 

Ansvarlig for siden:

Grøn Drift, KirkegårdsAdm.
Mariebjergvej 1, 2820 Gentofte, 39988600,