Ombygning af Kildegårds Plads

Gentofte Kommune vil i løbet af sommeren 2016 ombygge Kildegårds Plads for at forbedre trafikafviklingen, trafiksikkerheden og forholdene for cyklister og buspassagerer. Der er tale om et samlet projekt som dels støttes af Trafikstyrelsen og dels af Region Hovedstaden.

Tidsplan

Vi starter arbejdet i uge 26 og regner med at være færdige i starten af oktober 2016. Ved den nuværende udkørsel fra Statoil/Circle K til Lyngbyvej kan vi dog først blive helt færdige til foråret 2017, da der også skal graves for fjernvarme dette sted.

Vi regner med at udføre arbejdet i følgende rækkefølge:

- Mellem Kildegårdsvej og Gentoftegade udvider vi kørebanen ind mod motorvejen.

- Mellem Kildegårdsvej og Gentoftegade udfører vi fortov, cykelsti og busperron.

- Mellem Kongelysvej og Ellegårdsvej udvider vi kørebanen ind mod motorvejen.

- Fra Ellegårdsvej og halvvejs mod Kongelysvej udvider vi kørebanen ind mod fortovet.

- Mellem Baldrianvej og Merianvej udfører vi fortov, cykelsti og busperron.

Bedre busstoppesteder og bedre busfremkommelighed

De to busstoppesteder på Lyngbyvej ved Statoil/Circle K og Baldrianvej bliver bygget om, så der kommer nye brede busperroner med plads til to buslæskure ved hvert stoppested. Kantstenen mellem busperron og kørebane bliver høj, så det bliver lettere at stige på og af bussen.

Et af formålene med projektet er, at bussen skal kunne komme hurtigere frem. Det sker dels ved, at et af ligeudsporene på Lyngbyvej ændres til busbane ud for stoppestederne, og dels ved at bussen kan påvirke lyskrydsene længere fremme, så bussen kan få lidt længere tid til at komme over. På busstanderne monteres ”count-down”, så man hele tiden kan se, hvor lang tid der er, til den næste bus kommer.

Bedre trafikafvikling og trafiksikkerhed

Det kan tit være svært at komme frem i myldretiden. Det vil vi prøve at gøre bedre ved at ændre på signalreguleringen. Signalændringerne udføres også for at gøre risikoen for trafikuheld mindre. Samtidig bliver køresporene lidt bredere på Lyngbyvej mellem de to broer, og vi ændrer på striberne på kørebanen. Det betyder, at vi ændrer lidt af rabatten mod motorvejen til kørebane, og det brede fortov ved FoodMart bliver lidt smallere.

Overkørslen mellem Lyngbyvej, Statoil og den gamle del af Gentoftegade, hvor Gigtforeningens p-pladser ligger, er ikke trafiksikker. Derfor lukker vi af, så man ikke kan køre i bil mellem denne del af Gentoftegade og Lyngbyvej. Pladsen bruger vi i stedet til cykelstativer og plantekummer.

Bedre forhold for cyklisterne

Projektet indgår også som en del af Supercykelsti Allerødruten. De nye busperroner hjælper cyklisterne, da buspassagerer ikke længere skal stige fra bussen ud på cykelstien.

Der opstilles overdækkede cykelstativer, en cykelpumpe, nedtællingsanlæg for cyklister (så man kan se, om man kan nå over for grønt lys), fodhvilere ved lyskrydsene og cykelbarometre, der tæller antallet af cyklister.

Anlæggelse af Supercykelsti Allerødruten støttes af Trafikstyrelsen. Du kan læse mere om anlæg af Allerødruten ved at følge dette ’link’

Forbedret tilgængelighed forbedres, når vi er i gang

Fortovet på østsiden mellem Kildegårdsvej og Gentoftegade bliver lidt bredere, så der bliver plads til to rækker fliser med chaussésten imellem. Det er en fordel for både blinde og mennesker i kørestol.

Det kan være svært for gangbesværede at gå på brosten. Derfor ændrer vi overkørslerne, så der kommer rækker af mere glatte brosten, som det er lettere at komme over med kørestol, rollator, højhælede sko osv.

Ved busstoppesteder og fodgængerfelter lægges fliser med knopper og ribber, som kan mærkes af blinde, og ved lyskrydsene sættes flere lydgiverstandere.

Med venlig hilsen Park og Vej

Ansvarlig for siden:

Park og Vej, Drift og Sekretariat
Ørnegårdsvej 19, 2820 Gentofte, 39988100,