Renovering af fortove i 2013

Park og Vej renoverer fortove på Bloksbjerget, Bregentved Allé, Clarasvej, Hellerupgårdvej, Hjortevangen, Skovvangen, Søborg Hovedgade og Ørnekulsvej samt eventuelt på Rørsøvej og Krathusvej i 2013.

Fortovsrenovering

Fortovsstrækninger i Ordrup og Klampenborg

Park og Vej har i 2013 prioriteret 8 fortovsstrækninger beliggende i henholdsvis Ordrup og Klampenborg. Baggrunden for valg af disse to områder er dels, at der er et relativt stort antal fortove, der trænger til at blive renoveret, og dels at der er relativt lang tid til, at vejene skal opgraves i forbindelse med nedlægning af fjernvarme og eventuel renovering af vand- og afløbsledninger.

De 5 højest prioriterede fortovsstrækninger omfatter:

  • Bloksbjerget (begge vejsider)
  • Clarasvej (begge vejsider)
  • Hjortevangen (begge vejsider)
  • Skovvangen (begge vejsider)
  • Ørnekulsvej (delstrækning mellem Holmegårdsvej og Krathusvej, begge vejsider)

Derudover prioriteres nedenstående 3 fortovsstrækninger, hvis de kan udføres indenfor de økonomiske rammer i 2013:

  • Rørsøvej (begge vejsider)
  • Krathusvej (kun østlige vejside)
  • Ørnekulsvej (delstrækning mellem Krathusvej og Skovgårdsvej, begge vejsider).

Fortovsstrækninger i Gentofte og Hellerup

Park og Vej har derudover prioriteret nedenstående 2 fortovsstrækninger beliggende i Hellerup og i Gentofte:

  • Hellerupgårdvej (begge vejsider)
  • Bregentved Allé (kun sydlige vejside)

De to veje er udpeget, dels fordi fortovene vurderes at være meget slidte, og dels fordi de to veje benyttes af mange fodgængere, fortrinsvis elever til Gentofte Skole og til Gl. Hellerup Gymnasium.

 
Søborg Hovedgade

På Søborg Hovedgade renoveres fortovene i Gentofte Kommune. Renoveringen af fortovsstrækningen indgår i helhedsløsningen for fornyelse af Søborg Hovedgade, som dels indeholder forbedringer af trafiksikkerheden og dels indeholder en renovering af fortove, cykelstier og kørebaner på Søborg Hovedgade.

Tidsplan

Anlægsarbejdet udføres i perioden fra april til november.

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, Charlottenlund 2920, 39988100