Supercykelsti på Lyngbyvej

Park og Vej er godt i gang med anlægsarbejdet i forbindelse med supercykelstier langs Lyngbyvej (Allerødruten)

Beskrivelse af projektet

Gentofte Kommune har siden 2010 samarbejdet med hovedstadens øvrige kommuner om etablering af et net af Supercykelstier.

I Gentofte Kommune er der udpeget 3 ruter henholdsvis Allerødruten (via Lyngbyvej), Helsingørruten (via Ryvangs Allé, Gersonsvej, Tranegårdsvej, Høeghsmindevej, Smakkegårdsvej og Jægersborgvej) samt Øresundsruten (via Strandvejen, Kystvejen og Strandvejen).

Gentofte Kommune har søgt og fået tilskud på 50 % fra Trafikstyrelsens pulje til etablering af Allerødruten og Helsingørruten. Arbejdet med Allerødruten er godt i gang.

Tidsplan

Anlægsarbejdet på Allerødruten blev påbegyndt ultimo september 2015, og forventes fuldført i løbet af sommeren 2016. Der er officiel indvielse i september 2016.

Vi forventer at påbegynde anlægsarbejdet på Helsingørruten i 2016 med forventet indvielse i 2017.

Projektets omfang

Projektet indeholder dels en række anlægsmæssige ombygninger af busstoppesteder og sideveje til Lyngbyvej til forbedring af cyklisternes sikkerhed og oversigtsforhold, og dels en række tekniske løsninger til forbedring af cyklisternes fremkommelighed langs Lyngbyvej.

Anlægsmæssige ombygninger

Ved nedenstående 6 sideveje til Lyngbyvej etableres overkørsler med henblik på at sikre en lav hastighed for både de ind- og udkørende bilister, inden de svinger henover supercykelstien langs Lyngbyvej. Dette forbedrer sikkerheden og oversigtsforholdene for cyklisterne på Lyngbyvej.

 • Byledet
 • Kærmindevej
 • Resedavej
 • Skolebakken
 • Teglværksbakken
 • Ved Ungdomsboligerne

Ved nedenstående 8 sideveje til Lyngbyvej udføres en indsnævring og en fortovsrenovering i den ene vejside på sidevejene. Formålet med dette er at reducere hastigheden for de udkørende bilister, inden de svinger henover supercykelstien ud på Lyngbyvej. Dette forbedrer sikkerheden og oversigtsforholdene for cyklisterne på Lyngbyvej.

 • Fragariavej
 • Grants Allé
 • Havslundevej
 • Markvangen
 • Merianvej
 • Snerlevej
 • Sønderbakken
 • Ærenprisvej

Ved nedenstående busstoppesteder ombygges de eksisterende buslommer på Lyngbyvej til brede busperroner, hvilket giver buspassagererne mulighed for at vente på bussen og for at stå ud af bussen uden at skulle vente på eller træde ned på supercykelstien. Dette gavner fremkommeligheden for cyklisterne på Allerødruten.

 • Brogårdsvej (mod syd)
 • Skolebakken (mod syd)
 • Fuglegårdsvej (mod nord) - Fuglegårdsvænget (mod syd) men først i 2017.
 • Dyssegårdsvej – Hans Jensens Vej (begge retninger)
 • Tuborgvej (begge retninger)
 • Option: Skolebakken (mod nord) og begge busstoppesteder ud for og overfor Markvangen.

Tekniske løsninger

De tekniske løsninger på Allerødruten forventes at indeholde en række tilpasninger i signalanlæggene på Lyngbyvej med henblik på detektering af cyklisterne og mulighed for før-grønt og grøn bølge. Derudover overvejes muligheden for opsætning af cykelbarometer og cykelpumper på Lyngbyvej.

Ansvarlig for siden:

Park og Vej, Proces og Projekt
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,