Tilgængelighedsprojekter i Ordrup

Park og Vej udfører tilgængelighedsprojekter i Ordrup fra april og frem til og med juli 2017.

Gentofte Kommune fortsætter med at udføre tilgængelighedsprojekter i dit kvarter. Vi gør det for at forbedre tilgængeligheden for ældre og handicappede og forbedringerne indebærer;

  • Overkørsler ind til ejendomme udføres i mere jævn fast belægning
  • Sidevejene udføres i mere jævn fast belægning

Hvem berøres?

De berørte ejendomme på Ordrupvej, Lindegårdsvej, Ejgårdsvej, Hyldegårdsvej, Hyldegårds Tværvej og Banevej er blevet orienteret om projektet. Da beboerne i de specifikke ejendomme ikke kan parkere i gården i en kort periode, forventes der mere parkering på vejene. Den tidsbegrænsede parkering på de nærliggende veje bliver ophævet kortvarigt. Affaldscontainere fra de berørte gårde trækkes ud på fortov, mens overkørslen udføres.

De berørte sideveje er; Annettevej, Ejgårdsvej, Ellensvej, Henriettevej, Herthavej, Kirsten Piils Vej, Morescovej og Skovkrogen. Vejene lukkes kortvarigt på skift af 1-2 ugers varighed ved Lindegårdsvej eller Ordrupvej og der vil blive omkørsel af andre nærliggende veje. Vi beklager de eventuelle gener.

Tilgængelighedsrute i Ordrup

Gentofte Kommune har sammen med Tilgængelighedsforum udpeget syv ruter i kommunen ud fra vigtige og centrale rejsemål for handicappede og ældre i Ordrup, Charlottenlund, Hellerup, Gentofte, Gentofte Hospital, Bernstorffsvej og Vangede.

Det drejer sig om stationer, bydelscentre, offentlige institutioner, apoteker, kulturelle institutioner og dag- og boligtilbud for ældre og handicappede. Det er planlagt at udføre tilgængelighedsprojekter på ruten i Ordrup i 2016 og 2017 på vejene; Ordrupvej, Schioldannsvej, Banevej, Hyldegårdsvej og Hyldegårds Tværvej, Lindegårdsvej, Ejgårdsvej og Fredensvej. Ruten i Ordrup ses på kortet ovenfor. I efteråret 2016 og foråret 2017 er der lavet forbedringer ved signalregulerede kryds, stikryds og busstoppesteder i Ordrup.

Tidsplan

Gentofte Kommune starter med arbejdet i midten af april og frem til og med juli 2017. 

Hvem udfører arbejdet?

Det er Brolæggerkompagniet, der udfører entreprisen. Ved spørgsmål kontakt Teddy på tel. 2170 0801 eller Flemming på tel. 2013 5225. Ved yderligere spørgsmål til projektet, så kontakt projektleder Stine Berg Andersen fra Park- og Vej.

 

Ansvarlig for siden:

Park og Vej, Proces og Projekt
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,