Ændring af signalgivningen i krydset ved Munketorvet

Krydset ved Munketorvet vil blive ændret i 2018 for at forbedre trafikafviklingen og for at skabe større sikkerhed, særligt for de bløde trafikanter.

Kort der viser ny måde at krydse Munketorvet på for cyklister efter omlægning

De første ændringer blev gennemført i maj 2018, hvor svingbaner og signaler blev ændret samtidig med, at midlertidigt signalprogram blev sat i drift, og som skal køre mens Ellegårdsvej er lukket.

Når Ellegårdsvej åbnes igen, vil et nyt signalprogram blive sat i drift. Effekten af ændringen vil derfor først rigtig slå igennem i slutningen af året.

Det vil du opleve

  • Signalskiftene ændres, så trafikstrømmene får grønt lys på andre tidspunkter for at forbedre trafikafviklingen.
  • Svingbanerne bliver ændret for trafikken, som kommer fra broen. Hvis du skal ligeud mod parkeringspladsen på Munketorvet, skal du nu placere dig i venstre vognbane.
  • Cyklister fra broen, som skal videre ad Vangedevej mod syd, skal svinge til venstre ad to omgange. Cyklister få således får grønt lys samtidig med, at der må køres ligeud mod parkeringspladsen på Munketorvet.
  • Cyklister fra Vangedevej, der skal mod højre mod broen, må dreje til højre samtidig med, at der er rødt lys for bilister. Vær opmærksom på, at du stadig har vigepligt ved fodgængerfeltet.

Øget trafiksikkerhed

De ændrede signalskifte giver en mere simpel og intuitiv signalgivning for trafikken kommende fra broen. Det er vigtigt for, at trafikken kan køre korrekt og sikkert gennem krydset. Vi oplever, at nogle bilister og cyklister kører på de forkerte signaler. Det er potentielt farligt.

Bilister og cyklister fra broen, som skal samme retning, vil fremadrettet skulle køre samtidig. Det betyder, at cyklister skal foretage venstresving ad to omgange, når de skal videre ad Vangedevej mod syd. 

Bedre trafikafvikling

Signalanlægget ved Munketorvet styres sammen med anlæggene ved Ericavej og Ellegårdsvej som et samlet anlæg. Det vil de også gøre fremover. Det er trafikstrømmens prioritet igennem krydsene, der ændres.

Trafikken mellem Ellegårdsvej og Kildebakkegårds Allé vil fremadrettet have prioritet. Ændringen vil give mindre kø i Ellegårdsvej, mere smidig afvikling imellem krydsene samt mindre forsinkelse for busserne. Mens Ellegårdsvej er lukket, vil det midlertidige program afvikle omkørselstrafikken bedst muligt, men det kan ikke undgås, at der fortsat vil være kø.