Bilag 1 - Illustration reflekstyper

B. 879 12/12 1986 – Bilag 1

 

 

De refleksanordninger, der er nævnt i § 2, stk. 1 nr. 1-3, skal opfylde følgende krav:

Udseende:

Refleksanordning efter § 2, stk. 1. nr. 1. og efter § 2, stk. 1, nr. 2 og 3.

 

  Tegning af container

 

Mål i mm. Tolerance ± 5 %

Reflektionsevne og farve:

Det reflekterende materiale skal opfylde

  1. enten de lystekniske krav til vejtavlemateriale type 4, der fremgår af vejregelpublikation 9.20.05, håndbog i vejbelysning,
  2. eller kravene til refleksionsevne og farve i DIN 67520, Teil 2, Typ 2, og DIN 6171, Typ 2.

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,