Bilag 2 - Illustration, placering af reflekser - Gentofte Kommune