Prisliste for råden over offentlige arealer - Gentofte Kommune

Prisliste for råden over offentlige arealer

Hvis du får tilladelse til stadeplads, skal der betales leje af arealet.

Priser vedrørende stadeplads for pølsevogne:

Stadeplads for pølsevogne : 175 kr. pr. m2 pr. måned

Stadeplads vedr. juletræssalg indtil 50 m2 : 1.000 kr. pr. sæson

Stadeplads vedr. juletræssalg fra 50 m2 indtil 100 m2 : 2.000 kr. pr. sæson 

Stadeplads vedr. juletræssalg fra 100 m2 og derover : 3.000 kr. pr. sæson

 

Leje af stadeplads til salg af fyrværkeri ved Charlottenlund Fort

Gentofte Kommune udlejer stadeplads ved Charlottenlund Fort, Strandvejen 144B, 2920 Charlottenlund, til salg af fyrværkeri. Arealet er på ca. 400 m2.

Hvis du ønsker at leje den pågældende stadeplads, skal du sende en ansøgning til kommunen senest mandag den 2. oktober 2017 kl. 12:00.

Afgift for leje af stadepladsarealet

Stadepladsen udbydes til vejledende mindstepris og lejes ud til den tilbudsgiver, der afgiver det for Gentofte Kommune mest fordelagtige tilbud, herunder i forhold til økonomi og kvalifikationer/erfaring med at sælge fyrværkeri.

Den vejledende mindstepris for leje af stadepladsarealet er kr. 35.000 for perioden 26. december 2017 – 10. januar 2018.

Afgivelse af tilbud

Ansøgning skal senest mandag den 2. oktober 2017 kl. 12.00 sendes til Gentofte Kommune, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, att.: Nikolaj Hadberg eller på e-mail park-vej@gentofte.dk med angivelse af:

  • Den tilbudte lejes størrelse.

  • En beskrivelse af dine kvalifikationer og erfaringer med at sælge fyrværkeri.

  • En beskrivelse af det sortiment, som man ønsker at sælge.

Vilkår for leje:

Ved leje af stadepladsen gælder følgende vilkår:

  • Du må kun benytte pladsen til salg af fyrværkeri.

  • Lejer sørger for indhentelse af samtlige nødvendige tilladelser til salg af fyrværkeri.

  • Lejeafgiften skal være indbetalt senest den 1. december 2017. Hvis denne ikke er indbetalt den 1. december, bortfalder lejeaftalen.

  • Du må tidligst bruge det lejede areal den 26. december 2017. Arealet skal forlades senest den 10. januar 2018. Selve salget af fyrværkeri må kun finde sted fra den 27. december 2017 - 31. december 2017. Perioden 1. januar – 10. januar 2018 benyttes til oprydning og evt. retablering.

  • Du skal holde det lejede areal ryddeligt og ordentligt i hele lejeperioden.

  • Fremleje eller udlån må ikke finde sted.    

 

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,