Børnehuset Lanternen

Børnehuset Lanternen er en Reggio Emilia inspireret 0-6års kombineret daginstitution

Adresse

Strandvejen 345 2930 Klampenborg Hovedstaden Danmark Tlf. 39637732
Vi bor i et stort hus bygget i året 2000 på 600 m2 med plads til 70 børn mellem 0 og 6 år og 16 medarbejdere.
Driftform:
Kommunal
Paraplyorganisation:
NA

Børnehuset Lanternen er en årgangsopdelt 0-6års daginstitution. Hver årgang har således indrettet stuen til den pågældende alder.
Da vi er et Reggio Emilia inspireret hus har rummets opbygning og indretning stor betydning for barnets sansemæssige udvikling. Det skal være muligt, at skabe flere små rum i rummet ved hjælp af simple virkemidler, som kan være til inspiration for barnets leg til fordybelse og forundring. Det kræver fleksibilitet at tilgodese bare et års udvikling i børnenes leg samt stor omhu i forhold til orden og materialer.

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,