Vuggestuen Fuglegården

Vi støtter og giver en "hjælpende hånd” og prøver at opfordre barnet til at deltage i
aktiviteterne.

Adresse

Fuglegårdsvej 11 A 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 39651693

Fuglegården er familieorienteret. Vi mener at børnene er forældrenes, og at det er vores opgave at skabe trygge rammer for både børn og forældre.

Leder:
Anne-Marlene Krogh
Driftform:
Selveje
Paraplyorganisation:
Gentofte Børnevenner

Vi lægger vægt på at Fuglegården er et sted hvor hele familien føler sig trygge og velkommen. Vi søger at skabe en god kontakt til forældrene, at udvise ægte interesse og empati overfor familiens situation, at lytte og tage ved lære af det forældrene har at bidrage med, og at rådgive og lære fra os af vores egen viden og erfaring.

DET ENKELTE BARN:
Det er vores mål at møde og rumme barnet som det er, med både svage og stærke sider. Vi stræber efter at give hvert enkelt barn tid og opmærksomhed, så vi gennem vores nærvær og omsorg støtter barnets i dets udvikling mod selvværd, selvtillid, og selvstændighed. Vi ruster dem til børnehaven. Det er vores mål at møde og rumme barnet som det er, med både svage og stærke sider. Vi stræber efter at give hvert enkelt barn tid og opmærksomhed, så vi gennem vores nærvær og omsorg støtter barnets i dets udvikling mod selvværd, selvtillid, og selvstændighed. Vi ruster dem til børnehaven. SOCIAL UDVIKLING:
I Fuglegården har den sociale udvikling høj prioritet, da børnene skal kunne begå sig i et samfund hvor sociale kompetencer synes at være en forudsætning for succes. Vi ser det som vores vigtigste opgave at støtte børnene i at udvikle gode relationer, konflikthåndtering, empati, fantasi og rummelighed. Vi tilstræber en ikke-aggressiv omgangsform blandt børn og voksne. I Fuglegården har den sociale udvikling høj prioritet, da børnene skal kunne begå sig i et samfund hvor sociale kompetencer synes at være en forudsætning for succes. Vi ser det som vores vigtigste opgave at støtte børnene i at udvikle gode relationer, konflikthåndtering, empati, fantasi og rummelighed. Vi tilstræber en ikke-aggressiv omgangsform blandt børn og voksne.

 

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,