Familie og børn

Alle børn og unge skal have de bedste udviklingsmuligheder. Det gælder også børn, unge og familier i sårbare positioner. Kommunens folkeskoler tilbyder et aktivt og udfordrende skole- og fritidsliv, og vores tilbud til de yngste borgere understøtter et børneliv med tryghed, leg og læring.

Skoleindskrivning

Indskrivning til 0. klasse med start i august 2020 løber fra den 25. november 2019 til og med den 3. januar 2020. Indskrivningen foregår digitalt.

Familien i centrum

Med Familien i centrum etablerer vi et tæt samarbejde mellem familier og fagpersoner, så vi målrettet kan hjælpe med de forskellige problemer, der opstår i børne- og voksenlivet.

BørneGenvej

Med BørneGenvej kan du som forælder nemt følge dit barns dagligdag i institutionen - gennem billeder, beskeder dagbøger og nyheder. Du kan også få BørneGenvej på din smartphone.