Familie og børn

Alle børn og unge skal have de bedste udviklingsmuligheder. Det gælder også børn, unge og familier i sårbare positioner. Kommunens folkeskoler tilbyder et aktivt og udfordrende skole- og fritidsliv, og vores tilbud til de yngste borgere understøtter et børneliv med tryghed, leg og læring.

BørneGenvej

Med BørneGenvej kan du som forælder nemt følge dit barns dagligdag i institutionen - gennem billeder, beskeder dagbøger og nyheder. Du kan også få BørneGenvej på din smartphone.

Fællesskaber med forskellighed

Udvikling af fællesskaber er i fokus i Gentofte Kommune. Fællesskaber, hvor børn og unge oplever glæden ved at deltage. Fællesskaber med forskellighed, og fællesskaber der giver børn en oplevelse af at blive mødt.