Genvejsmenu

Ægteskab

Skal du vies i kirken eller på Rådhuset, skal du aflevere en prøvelsesattest fra bopælskommunen til den myndighed, der står for vielsen.

Billede af Ægteskabsbogen på Gentofte Rådhus

Hvis I skal giftes, skal I udfylde en ægteskabserklæring online til bopælskommunen. Dette kan tidligst ske 4 måneder før den ønskede bryllupsdag. Kommunen undersøger derpå, om betingelserne for ægteskab er i orden. Er betingelserne opfyldt, udsteder og sender kommunen en prøvelsesattest til jer. I skal aflevere prøvelsesattesten til den myndighed, der står for vielsen. Skal i vies i bopælskommunen, vil I få tilsendt en aftale med bekræftelse på dato og tidspunkt for vielsen.

Ægteskabserklæringen skal være Kommuneservice i hænde senest ti hverdage før vielsesdatoen. 

I skal vedlægge yderligere dokumentation i følgende tilfælde:

 • Hvis en eller begge parter er født før 1. januar 1960, vedlægges en kopi af fødsels-, dåbs-, eller navneattest, samt evt. navnebevis.
 • Hvis en eller begge parter tidligere har været gift, og skilsmissesagen ikke er behandlet af de danske myndigheder, skal den originale skilsmissebevilling, eller udskrift af dom til skilsmisse, vedlægges ægteskabserklæringen.
 • Hvis en eller begge parter ikke er dansk statsborger eller har bopæl i udlandet, vedlægges tydelig kopi af pas og opholdsgrundlag. Kommunen kan kræve at se en civilstandsattest. 
 • Hvis den ene af jer er udlænding, skal I udfylde og aflevere en erklæring om kendskab til reglerne om ægtefællesammenføring i ægteskabslovens § 11 b.

  Det gælder, hvis én af jer

  • ikke har dansk indfødsret

  • ikke har statsborgerskab i et nordisk land

  • ikke har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 6-9f. 

  Erklæringen skal afleveres i Borgerservice, sammen med ægteskabserklæringen. Ægteskabslovens § 11 b, kan hentes her. - Erklæring til underskrift (Her findes den også på engelsk og tysk)

Vielse i udlandet

Hvis I ønsker at blive gift i udlandet, skal I udfylde en ægteskabserklæring online sammen med den nødvendige dokumentation (se ovenfor). Kommuneservice undersøger derpå, om parterne opfylder betingelserne for at indgå ægteskab efter dansk ret. Herefter udsteder og sender kommunen en ægteskabsattest til jer, som I skal aflevere til vielsesmyndigheden i udlandet.