Kirkelig vielse

Kirkelig vielse foregår enten i folkekirken eller hos andre trossamfund, hvor præsten er bemyndiget til at foretage vielser.

En af jer skal være medlem af folkekirken for, at I kan blive viet i kirken. Vielsen skal overværes af mindst to vidner.

Hvis I er blevet borgerligt viet, kan I få kirkelig velsignelse af en præst i folkekirken. Ønsker I kirkelig velsignelse, skal I henvende jer til den præst, I vil have til at give velsignelsen.

Ægteskabserklæring

I skal udfylde en online ægteskabserklæring til bopælskommunen, hvis I vil giftes. Dette kan tidligst ske 4 måneder før den ønskede bryllupsdag. Kommunen undersøger, om betingelserne for ægteskab er i orden. Er betingelserne opfyldt, udsteder og sender kommunen en prøvelsesattest til jer. I skal aflevere prøvelsesattesten til det kirkekontor, der står for vielsen. En prøvelsesattest er gyldig i 4 måneder.

Ægteskabserklæringen skal være Kommuneservice i hænde senest ti hverdage før vielsesdatoen. I skal vedlægge yderligere dokumentation i følgende tilfælde:

 • Hvis en eller begge parter er født før 1. januar 1960, vedlægges en kopi af fødsels-, dåbs-, eller navneattest, samt evt. navnebevis.
 • Hvis en eller begge parter tidligere har været gift, og skilsmissesagen ikke er behandlet af de danske myndigheder, skal den originale skilsmissebevilling, eller udskrift af dom til skilsmisse, vedlægges ægteskabserklæringen.
 • Hvis en eller begge parter ikke er dansk statsborger eller har bopæl i udlandet, vedlægges legitimation, f.eks. pas eller opholdstilladelse. Kommunen kan kræve at se en civilstandsattest.
  Hvis den ene af jer er udlænding, skal I muligvis udfylde og aflevere en erklæring om kendskab til reglerne om ægtefællesammenføring i ægteskabslovens § 11 b.

  Det gælder, hvis én af jer

  • ikke har dansk indfødsret

  • ikke har statsborgerskab i et nordisk land

  • ikke har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 6-9f. 

  Erklæringen skal afleveres i Borgerservice, sammen med ægteskabserklæringen. Ægteskabslovens § 11 b, kan hentes her. - Erklæring til underskrift (Her findes den også på engelsk og tysk)