Vielse på rådhuset

I kan vælge at blive gift på rådhuset.

Finger der giver ring på ægtefælles finger

Borgerlig vielse foregår på rådhuset og foretages af borgmesteren eller en person, som er bemyndiget hertil.

Vielsen skal overværes af mindst to vidner. Foregår vielsen på en lørdag, skal I selv sørge for det ene eller begge vidner. På andre dage kan kommunen efter ønske stille begge vidner til rådighed.

Vielse på rådhuset

Der er normalt vielse på Gentofte Rådhus på følgende tidspunkter:

Mandag-torsdag: kl. 11.00 og kl. 15.00

Fredag: kl. 11.00 og kl. 13.00

Lørdag: kl. 11.00

 

Ægteskabserklæring

I skal udfylde en online ægteskabserklæring til bopælskommunen, hvis I vil giftes. Dette kan tidligst ske 4 måneder før den ønskede bryllupsdag. Kommunen undersøger, om betingelserne for ægteskab er i orden. Er betingelserne opfyldt, udsteder kommunen en prøvelsesattest. I skal aflevere prøvelsesattesten til den myndighed, der står for vielsen.

Ægteskabserklæringen skal være Kommuneservice i hænde senest ti hverdage før vielsesdatoen. Der skal vedlægges yderligere dokumentation i følgende tilfælde:

 • Hvis en eller begge parter er født før 1. januar 1960, vedlægges en kopi af fødsels-, dåbs-, eller navneattest, samt evt. navnebevis.
 • Hvis en eller begge parter tidligere har været gift, og skilsmissesagen ikke er behandlet af de danske myndigheder, skal den originale skilsmissebevilling eller udskrift af dom til skilsmisse vedlægges ægteskabserklæringen.
 • Hvis en eller begge parter ikke er dansk statsborger eller har bopæl i udlandet, vedlægges legitimation f.eks. pas eller opholdstilladelse. Kommunen kan kræve at se en civilstandsattest og dokumentation for ikke at have været gift tidligere.
 • Hvis den ene af jer er udlænding, skal I muligvis udfylde og aflevere en erklæring om kendskab til reglerne om ægtefællesammenføring i ægteskabslovens § 11 b.

  Det gælder, hvis én af jer

  • ikke har dansk indfødsret

  • ikke har statsborgerskab i et nordisk land

  • ikke har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 6-9f. 

  Erklæringen skal afleveres i Borgerservice, sammen med ægteskabserklæringen. Ægteskabslovens § 11 b, kan hentes her. - Erklæring til underskrift (Her findes den også på engelsk og tysk)

Før vielsen på rådhuset får I et brev med bekræftelse på dato og tidspunkt.