Genvejsmenu

Sundhedspleje

Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning til alle børnefamilier samt skolebørn og klasser. Sundhedsplejens tilbud er gratis og frivilligt.

Billede af mor, barn og sundhedsplejerske

Sundhedsplejen i Gentofte Kommune tilbyder undersøgelse, rådgivning og vejledning af sundhedsplejersker og børnefysioterapeut.

Sundhedsplejersken tilbyder:

 • Graviditetsbesøg efter behov/ønske
 • Besøg ved IBCLC/ammespecialist
 • Marte Meo
 • Barselsbesøg til forældre med børn, der udskrives indenfor de første tre dage efter fødslen
 • Hjemmebesøg fra fødslen til barnet er 8-10 mdr.
 • Deltagelse i mødregruppe
 • Særlige tilbud til for tidligt fødte børn (præmature)
 • Hjemmebesøg til forældre der adopterer barn
 • Undersøgelse og samtaler til børn og unge i den undervisningspligtige alder
 • Telefonrådgivning
 • Aftalt konsultation

Nøgleordene er tilbud, der så vidt muligt er tilpasset den enkeltes behov. Nogle børn følges indtil skolealderen, andre har f.eks. kontakt til sundhedsplejen i kortere perioder i småbørnsalderen. Forældre er altid velkomne til at kontakte sundhedsplejen.

Sundhedsplejersken har pligt til at føre journal ift. hjemmebesøg og samtaler med skolebørn. Vi bruger elektroniske journaler. Barnets journal kan ses på sundhedsvejen.

Sundhedsplejerskerne tilbyder hygiegnebesøg til alle daginstitutioner.

Sundhedsplejerskerne deltager i udviklingsprojekter og i skolernes sundhedsundervisning.

Sundhedsplejen træffes på  hverdage tlf. 39 98 41 30 ml.  kl. 12.30 - 13.30.

Mail adresse: gentofte@gentofte.dk, att. sundhedsplejen.

Se liste over alle kontakter i Sundhedsplejen