Genvejsmenu

Sundhedspleje

Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning til alle børnefamilier samt skolebørn og klasser. Sundhedsplejens tilbud er gratis og frivilligt.

Billede af mor, barn og sundhedsplejerske

Sundhedsplejen i Gentofte Kommune tilbyder undersøgelse, rådgivning og vejledning af sundhedsplejersker og børnefysioterapeut.

Sundhedsplejersken tilbyder:

  • Graviditetsbesøg
  • Barselsbesøg til forældre med børn, der udskrives indenfor de første tre dage efter fødslen
  • Hjemmebesøg fra fødslen til barnet er 8-10 mdr.
  • Deltagelse i mødregruppe
  • Særlige tilbud til for tidligt fødte børn (præmature)
  • Hjemmebesøg til forældre der adopterer barn
  • Undersøgelse og samtaler til børn og unge i den undervisningspligtige alder
  • Telefonrådgivning
  • Aftalt konsultation

Nøgleordene er tilbud, der så vidt muligt er tilpasset den enkeltes behov. Nogle børn følges indtil skolealderen, andre har f.eks. kontakt til sundhedsplejen i kortere perioder i småbørnsalderen. Forældre er altid velkomne til at kontakte sundhedsplejen.

Sundhedsplejerskerne tilbyder hygiegnebesøg til alle daginstitutioner.

Sundhedsplejerskerne deltager i udviklingsprojekter og i skolernes sundhedsundervisning.

Sundhedsplejen træffes på tlf. 39 98 41 30 daglig ml.  kl. 12.30 - 13.30.

Mail adresse: Sundhedspleje@gentofte.dk

Se liste over alle kontakter i Sundhedsplejen