Marte Meo

Marte Meo metoden er en meget konkret og løsningsorienteret metode, hvor vejledningen/rådgivningen tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede i familien. Via udvalgte videoklip gives konkrete handleanvisninger, som kan forbedre samspillet og støtte udviklingen.

Sundhedsplejen i Gentofte Kommune har fire sundhedsplejersker, der er uddannet Marte Meo-terapeuter.

Marte Meo betyder 'ved egen kraft'.

Marte Meo-metoden er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende i et samspil. Der er fokus på muligheder, frem for begrænsninger.

Eksempler på problemstillinger, hvor Marte Meo kan anvendes:

  • Søvn
  • Spiseproblematik
  • Uro
  • Søskendejalousi
  • Udadreagerende adfærd.

Hvordan

Marte Meo-terapeuten optager videosekvenser af ca. 5 minutters varighed, med almindelige dagligdags situationer af samspillet mellem barnet og mor eller far. Derefter analyserer terapeuten optagelsen og vender tilbage med korte udvalgte klip, der viser øjeblikke, hvor samspillet fungerer udviklingsstøttende.

Herved vil I som forældre øge bevidstheden om egne ressourcer og via arbejdspunkter kunne udbygge og forbedre jeres kompetencer.

Et Marte Meo-forløb strækker sig typisk over et par måneder og vil bestå af minimum tre optagelser (tre analyser) og tre tilbagemeldinger.

I kan forvente dagligt at skulle arbejde med de konkrete handleanvisninger.

I kan blive henvist via jeres egen sundhedsplejerske og vil efterfølgende blive kontaktet af en Marte Meo- terapeut for det videre forløb.

Ansvarlig for siden:

Sundhedsplejen
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,