Iagttagelses- og vejledningspædagog i PPR.

Iagttagelses- og vejledningspædagogen kan hjælpe, når forældre og pædagoger bekymrer sig for barnets sociale trivsel og udvikling.

Det kan f.eks. være:

  • At barnet ikke er en aktiv del af fællesskaber med de andre børn
  • At barnet trækker sig fra leg og samspil med de andre børn
  • At barnet ikke tager initiativer til leg og samspil
  • At barnet har svært ved at blive i leg og aktivitet og ofte reagerer med vrede og frustration
  • At barnet ofte protesterer mod sine omgivelser

Iagttagelses- og vejledningspædagogen giver skriftlig og mundtlig vejledning på baggrund af iagttagelser i dagtilbuddet.

Iagttagelses- og vejledningspædagogen kan på baggrund af iagttagelser i samarbejde med dagtilbuddet iværksætte og deltage i et vejledningsforløb med henblik på at omsætte den skriftlige vejledning til praksis. Det kan være indsatser som:

  • At tilrettelægge og deltage i lege- og aktivitetsforløb, der er med til at udvikle barnets sociale strategier, samt adgangsstrategier til leg og samspil.
  • At skabe overblik for barnet gennem forberedelse og tydelighed.

 

Mere information om tilbuddet:

Tilbuddet om Pædagogisk iagttagelse og vejledning (pdf)

Ansøgning om pædagogisk iagttagelse og vejledning (pdf)