Institutioner og skoler

I Gentofte Kommune er der flere foranstaltninger, der skal sikre at tosprogede børn intgreres på den bedst mulige måde i det danske dagsinstitutions- og skolesystem.

Tosprogede børn i Gentofte Kommunes dagtilbud

Integrationsindsatsen foregår primært i det normale daginstituionsmiljø, og målet er at barnet kan starte i en normal klasse, når det er tid til skolestart. For at yde den bedste indsats til de børn, der har mest brug for det, er det besluttet, at der tilføres ekstra ressourcer til flygtningebørn, det første år de går i en dagsintitution i Gentofte Kommune.  

Ressourcerne anvendes til indkøring af det enkelte barn i daginstitutionen og til etablering af forældresamarbejdet, for herigennem at fremme barnets / familiens integrationsproces.

I Gentofte Kommune er der ansat to konsulenter for tosprogede småbørn. Konsulenten understøtter personalet i kommunens daginstitutioner i arbejdet med tosprogede børn og i samarbejdet med tosprogede børns forældre. Det er lederen i daginstitutionen, der står for at tage kontakt til tosprogskonsulenten.

Tosprogede skoleelever

Basisundervisning af tosprogede børn og unge i Gentofte Kommune varetages af ViTo, som er Gentofte Kommunes videnscenter for tosprogede elever.
Læs mere om sprog undervisning under Skole og Uddannelse.

 

Ansvarlig for siden:

PPR
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984044,