Åben Anonym Rådgivning

Åben Anonym Rådgivning er et tilbud til alle familier med børn og unge i Gentofte Kommune. Forældre, børn og unge er velkomne til at komme sammen eller hver for sig.

Kontakt

 • Man kan komme i åbningstiden uden en aftale
 • Man kan ringe og lave en aftale
 • Man kan tale med os pr. telefon
 • Man kan indtale en besked på rådgivningens telefonsvarer
 • Man kan skrive en mail til os

Hvem er vi

I Åben Anonym Rådgivning er vi et tværfagligt team, der har mange års erfaring med familie-, børn- og ungerådgivning. Rådgivningen deler hus med Gentofte Familiecenter

Hvad kan vi hjælpe med

Alle familier kan opleve at have det svært - og kan have behov for at tale med en udenforstående. Vi møder mange forskellige temaer i rådgivningen, det kan bl.a. være:

 • Børn og unges udvikling og trivsel
 • Tvivl omkring opdragelse
 • Forældresamarbejde
 • Skilsmisse
 • Sammenbragte familier

Man kan få op til fire samtaler, og da det er en anonym rådgivning, er der ingen registrering.

Vi har dog som alle andre, der arbejder professionelt med børn og unge en skærpet underretningspligt. Det vil sige en pligt til at underrette de sociale myndigheder i tilfælde af alvorlig mistrivsel

Det praktiske

Adresse:

ÅBEN ANONYM RÅDGIVNING

GENTOFTEGADE 71

2820 GENTOFTE

Indgang på bagsiden af huset

Åbningstider for telefonisk og personlig henvendelse:

 • Mandag kl. 16 - 18
 • Tirsdag kl. 14 - 16
 • Torsdag kl. 09 -11    

Mandag, tirsdag og onsdag op til påske holder rådgivningen lukket.

 

OBS nyt telefonnummer:

40 43 30 12

anonymraadgivning@gentofte.dk

 Busrute 169 & 179 holder tæt ved Åben Anonym Rådgivning