Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Alle ansøgninger på det sociale område skal være behandlet inden en bestemt tidsfrist. Kan det ikke nås, skal borgeren have besked på, hvornår der kan forventes svar.

Vedtagne tidsfrister

Kommunalbestyrelsen har fastsat frister for behandling af sager på det sociale område. De nedennævnte frister gælder fra det tidspunkt, hvor der er modtaget en ansøgning, til der senest skal være truffet en afgørelse. Kan fristen ikke overholdes i en konkret sag, får ansøgeren skriftlig besked om, hvornår der kan forventes svar.

Området for Børn og Familie

Op til 20 arbejdsdage:

 • Rådgivning, undersøgelse og behandling (lov om social service § 11)
 • Hjemmetræning (lov om social service § 32)
 • Nødvendige merudgifter (lov om social service § 41)
 • Tabt arbejdsfortjeneste (lov om social service § 42)
 • Supplerende ydelser (lov om social service § 43)
 • Personlig og praktisk hjælp og vedligeholdelse (lov om social service § 44 /§83  /§ 86)
 • Ledsagerordning (lov om social service § 45)
 • Støtteperson til forældre med anbragte børn (lov om social service § 54)
 • Forældrepålæg (lov om social service § 57a)
 • Efterværn for unge mellem 18 og 23 år (lov om social service § 76)
 • Privat døgnpleje (lov om social service § 78)

Op til 30 arbejdsdage:

 • Støttemuligheder i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte (lov om social service § 52)

Op til 80 arbejdsdage:

 • Børnefaglig undersøgelse (lov om social service § 50)

 

Ansvarlig for siden:

Børn og Familie
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,