BørneGenvej Support - Gentofte Kommune

Genvejsmenu

BørneGenvej Ofte stillede spørgsmål

På denne side har vi samlet nogle ofte stillede spørgsmål. Vi håber, at du finder svar, på det du søger. Hvis ikke er du meget velkommen til at kontakte os.

 

 

1. Hvordan får jeg adgang til BørneGenvej uden NemID?

Første gang du logger på boernegenvej.gentofte.dk skal du logge på med dit NemID. Gennem dette logon sikrer løsningen fuldmagtshaveren. 
Du kan nu godkende den enhed du sidder ved - fx. din computer. 
1. Tryk på "Log på BørneGenvej"
2. Vælg log på via NemID
3. Indtast dine NemID oplysninger

Du kommer nu ind på BørneGenvej-siden
4. Tryk på dit navn
5. Scroll ned til punktet "Log på BørneGenvej web uden NemID"
6. Udfyld det tomme felt under "Navngiv din enhed"
7. Tryk på "Godkend enhed"
8. Udfyld feltet til dit ønskede brugernavn. 

Dette kan passende være på 6 karakterer - da BørneGenvej-app ligeledes kræver 6 karakterer.
9. Udfyld felterne "Kodeord" og "Gentag kodeord"
10. Afslut med "Gem oplysninger"
Enheden er nu godkendt. Fremover kan logge på med brugernavn og kodeord fra denne godkendte enhed. 
Du kan godkende andre enheder på samme måde, hvis du tilgår systemet fra andre enheder. På den nye enhed gentages blot fremgangsmåden fra punkt 1.

 

 

 

2. Jeg kan ikke se mit barn?

Dit barn oprettes automatisk i BørneGenvej ud fra informationer fra CPR-registeret, om hvem du har forældremyndighed over. Hvis dit barn ikke er synligt i BørneGenvej kan der være to årsager. 
1. Barnet er endnu ikke tilknyttet en stue i institutionens BørneGenvej
Hvis dit barn kommer fra en anden kommune vil institutionen kunne se barnet 30 dage før dit barns start. Når institutionen har tilknyttet dit barn til en stue i BørneGenvej bliver barnet synligt i BørneGenvej appen, og du kan herefter udfylde stamkort og dine kontaktoplysninger. 

2. Tjek CPR-registreringen
Hvis overstående ikke løser problemet skal du tjekke, at forældremyndigheden er korrekt registreret i CPR-registeret.
I BørneGenvej er dit barn repræsenteret ved en personlig fane med barnets navn ved siden af fanen med dit eget navn. 

Under dit barns fane kan du finde alle informationer og funktioner vedrørende dit barn. Du kan blandt andet registrere Fravær og Afhentning, se billeder fra institutionen i Galleri samt ændre stamkort i Personligt. 

 

 

 

 

3. Hvor udfyldes stamkort?

Du udfylder kartotekskort/Stamkort via en web-browser eller via BørneGenvej appen, såfremt du har en Android eller IOS enhed.

Sådan udfyldes kartotekskort via web-browser:

1. Log på Børnegenvej
I menuen Opdater (dit barns) status har du let adgang til vigtige funktioner. 
Du finder menuen i højre side under fanen Aktuelt (forsiden af BørneGenvej)

2. Klik på Opdater Kartotekskort
Kartotekskort består af punkterne Kontaktoplysninger og Kartotekskort. 
Informationer om barnet fra CPR-registeret er indskrevet på forhånd. Du skal udfylde resten.

3. Udfyld Kontaktoplysninger og Kartotekskort. Husk at gemme indtastningen før du afslutter ved at trykke på ”Gem” i begge afsnit.

Sådan udfyldes Stamkort via en Android enhed:

1. Log på BørneGenvej appen
2. Tryk på ”menubjælkerne” i øverste venstre hjørne
3. Tryk på ”Stamkort” og udfyld
4. Gem ved at trykke på ”fluebenet” i øverste højre hjørne

Sådan udfyldes Stamkort via en IOS enhed:

1. Log på BørneGenvej appen
2. Tryk på ”Mere”- ikonet i bundlinjen
3. Tryk på ”Stamkort” og udfyld
4. Tryk på ”Gem” i øverste højre hjørne

 

 

 

4. Hvor registreres sygdom?

Du kan registrere sygdom via appen BørneGenvej, men du kan også gøre det via web.

Sådan registreres sygdom via webversionen til BørneGenvej:

1. Log på BørneGenvej
I menuen Opdater (dit barns) status har du let adgang til vigtige funktioner. 
Du finder menuen i højre side under fanen Aktuelt (forsiden af BørneGenvej)

2 Klik på Opdater sygdom
Fanen Sygdom åbnes og du kan registrere sygdom.

3. Udfyld felterne og tryk gem.

Sådan registreres sygdom via en Android enhed:

1. Log på BørneGenvej appen
2. Tryk på menubjælkerne i øverste venstre hjørne
3. Tryk på ”Syg”
4. Tryk på termometer-ikonet i nederste højre hjørne
5. Tryk på ”Symptomer” og anfør sygdomsårsag
6. Tryk på ”Forventet syg til og med” og indtast forventede dato for sidste sygedag (Dette kan løbende ændres)
7. Tryk på fluebenet i øverste højre hjørne

Sådan registreres sygdom via en IOS enhed:

1. Log på BørneGenvej appen
2. Tryk på ”Syg”- ikonet i bundlinjen
3. Tryk på ”Syg til og med” og indtast forventede dato for sidste sygedag (Dette kan løbende ændres)
4. Tryk på ”Symptomer” og angiv sygdomsårsag
5. Tryk på ”Tilføj i øverste højre hjørne


(OBS - hvis du har flere børn i BørneGenvej, skal du vælge det ønskede barn)

 

5. Hvor registreres ferie?

Du kan registrere ferie via appen BørneGenvej, men du kan også gøre det via BørneGenvejs webversion.

Sådan registreres dit barns ferie via BørneGenvejs webversion:

1. Log på BørneGenvej
I menuen Opdater (dit barns) status har du let adgang til vigtige funktioner. 
Du finder menuen i højre side under fanen Aktuelt (forsiden af BørneGenvej) 

2. Klik på Opdater ferie.
Fanen Fri & Ferie åbnes. Her kan du registrere ferie og melde feriepasning, hvis institutionen har oprettet en ferieperiode.

3. Klik på registrer ferie, udfyld felterne og afslut ved at trykke gem.

Sådan registreres dit barns ferie via en Android enhed: 

1. Log på BørneGenvej appen
2. Tryk på menubjælkerne i øverste venstre hjørne
3. Tryk på ”Fri og Ferie”
4. Tryk på fly-ikonet i nederste højre hjørne
5. Tryk på ”Ferie start”, angiv dato for første feriedag og tryk ”udført”
6. Tryk på ”Ferie slut”, angiv dato for sidste feriedag og tryk ” udført”
7. Tryk på flueben i øverste højre hjørne

Sådan registreres dit barns ferie via en IOS enhed:

1. Log på BørneGenvej appen
2. Tryk på ”Fri og Ferie” – ikonet i bundlinjen
3. Tryk på ”Tilføj” i øverste højre hjørne
4. Tryk på ”Første dag” og angiv første feriedag
5. Tryk på Sidste dag” og angiv sidste feriedag
6. Opret dit barns ferie ved at trykke ”Gem” i øverste højre hjørne

(OBS - hvis du har flere børn i BørneGenvej, skal du vælge det ønskede barn)


Institutionens oprettede ferieperioder:

Institutionen kan oprette ferieperioder, hvor du skal angive ønsker om pasningsbehov for hele ferieperioden. Du skal også angive pasningsbehov, hvis dit barn ikke holder ferie i hele eller dele af den institutionsoprettede ferieperiode. 

I udfylder oplysninger gennem BørneGenvej appen eller via BørneGenvejs webversion under fanen Fri & Ferie

Eksempel:
Hvis institutionen har oprettet en ferieperiode fx "Sommerferie" og perioden strækker sig fra den 29. juni til den 10. august, så skal du angive din barns pasningsbehov for hele perioden. Hvis I afholder ferie i hele eller dele af den institutionsoprettede periode, noterer i dette på de rette datoer. Afholder I ikke ferie i perioden, angiver I blot pasningsbehovet fx kl. 9-15 mandag til fredag.

 

 

6. Kan jeg få notifikationer, når der er nyt på BørneGenvej?

BørneGenvej kan sende dig en mail hver dag mellem kl. 17 og kl. 18 med en oversigt over ex. nye billeder, dagbøger og nyheder fra dit barns institution. 
Dette kræver, at dine kontaktoplysninger er opdaterede. Når det er gjort, kan du bestemme hvilke adviseringer du ønsker fra institutionen.

Kontaktoplysninger kan opdateres via BørneGenvejs webversion eller BørneGenvej appen 

Sådan opdateres kontaktoplysninger via BørneGenvejs webversion:

1. Log på BørneGenvej
2. Klik på fanen (dit navn) og derefter på fanen Personligt.
3. Øverst på siden opdateres dine kontaktoplysninger. Afslut med Opdater. 

Advisering indstilles på følgende måde:

1. Find boksen Advisering på den fane (Personligt) du allerede er på.
2. Sæt Flueben ud for hvilke type adviseringer du ønsker, og hvilken mailadresse du vil adviseres på. Afslut ved at klikke på Opdater. 

Sådan opdateres kontaktoplysninger via en Android enhed:

1. Log på BørneGenvej appen
2. Tryk på menubjælkerne i øverste venstre hjørne
3. Tryk på møtrikken ud for dit navn
4. Tryk på ”Profil” og anfør dine kontaktoplysninger

Sådan opdateres kontaktoplysninger via en IOS enhed:

1. Log på BørneGenvej appen
2. Tryk på ”Mere” -  ikonet i bundlinjen
3. Tryk på dit navn i den grønne bjælke
4. Indtast dine kontaktoplysninger og tryk ” Arkiver” i øverste højre hjørne

På din IOS enhed kan du slå push notifikationer til og få notifikationer på skærmen, hvis der fx er nyt i galleriet. 

 

7. Findes app til Android?

BørneGenvej fås også som app til Android. I appen kan du følge med i dit barns hverdag ved at læse dagbøger, se aktiviteter, se fotos, se video, sende NemPost og meget andet. 

Du henter appen på følgende måde:

1 Åben Google Play på din Android enhed.
2 Søg efter "BørneGenvej" i søgefeltet. 
3 Installér og åben appen

Hvis du ikke har oprettet brugernavn via BørneGenvejs webversion, opretter du brugernavn og kodeord til appen på følgende måde:

1 Åben appen
2 Log ind med NemID
3 Opret et brugernavn og kodeord 

 

8. Findes app til iPhone?

BørneGenvej fås også som app til iPhone/iPad. I appen kan du følge med i dit barns hverdag ved at læse dagbøger, se aktiviteter, se fotos, se video, sende NemPost og meget andet. 

Du henter appen på følgende måde:

1 Åben App Store på din iPhone.
2 Tryk på Søg  og skriv BørneGenvej i søgefeltet.
3 Tryk på Hent og derefter åbn

Hvis du ikke har oprettet brugernavn via BørneGenvejs webversion opretter du brugernavn og kodeord til appen på følgende måde:

1 Åben appen
2 Log ind med NemID
3 Opret et brugernavn og kodeord

 

9. Kan Bonusforældre få adgang?

Hvis du ønsker, at andre end forældremyndighedsindehavere skal kunne logge på BørneGenvej for at kunne følge med i dit barns hverdag, skal du give fuldmagt til dette.

Dette gøres på følgende måde:

1 Log på BørneGenvejs webversion.
2 Klik på fanen med dit barns navn
3 Klik på ”Personligt”
4 Klik på underfanen ”NemFuldmagt”

På denne side ser du hvem, der udover indehaverne af forældremyndigheden, har adgang til BørneGenvej. 

I boksen ”Giv ny fuldmagt” kan du give fuldmagt til eksempelvis papforældre eller bedsteforældre. 
Dette gøres på følgende måde: 

1 Klik på ”Vælg person” og vælg ”Anden person”.
2 Indtast CPR-nummer på personen du ønsker at give fuldmagt og dermed adgang til BørneGenvej.
3 Vælg hvilke faner i BørneGenvej, som personen du ønsker at give fuldmagt, skal have adgang til. 
4 Afslut med ”Gem”

OBS! Fuldmagten er først godkendt, når personen du ønsker at give fuldmagt, har accepteret på sin egen NemFuldmagt fane på BørneGenvej. Vedkommende skal altså derfor selv logge ind på BørneGenvej med NemID. 

 

10. Hvor opdaterer jeg mit telefonnummer?

Når du opdaterer dine kontaktoplysninger gør du det via appen under mere (+) og ved at klikke på dit navn øverst. 
Via web foretages ændringer via Personligt-fanen.

 
vil kunne finde fotos og dagbøger fra tiden i institutionen indtil dit barn fylder 18 år. De kan findes via webudgaven af BørneGenvej.

 

 

 

11. Kan andre forældre se mit mobilnummer og mailadresse?

Hvis du ønsker at dit mobilnummer eller mailadresse, skal kunne ses i BørneGenvej af forældre til de øvrige børn i institutionen, gøres det på følgende måde: 

BørneGenvejs webversion:

1 Log på BørneGenvej
2 Vælg fanen med dit navn
3 Vælg fanen Personligt 
4 Indtast nederst på siden under Kontaktoplysninger til (institutionens navn), hvilke informationer du vil dele med hele institutionen eller barnets stue.

Android enhed:

1. Log på BørneGenvej
2. Tryk på menubjælkerne i øverste venstre hjørne
3. Tryk på møtrikken ud for dit navn
4. Tryk på ”Kontaktoplysninger” og udfyld publiceringstilladelse ud for hvert et enkelt punkt

IOS enhed:

1. Log på BørneGenvej
2. Tryk på ”Mere” – ikonet i bundlinjen
3. Tryk på ”Kontakter”
4. Tryk på ”Del” i øverste højre hjørne, udfyld publiceringstilladelse ud for hvert enkelt punkt og afslut med ”Gem” i øverste højre hjørne

OBS! Informationer omkring din adresse hentes automatisk gennem dit CPR-nummer. 

 

12. Kan jeg se telefonnummeret på andre forældre?

Hvis forældrene til de andre børn i dit barns institution selv har opgivet deres kontaktoplysninger, kan du se disse i BørneGenvejs webversion eller BørneGenvej appen

BørneGenvejs webversion:

1 Log på BørneGenvej
2 Klik på fanen med dit barns navn 
3 Klik på fanen med dit barns institutionsnavn 
4 Klik på fanen Adresseliste

Andorid enhed:

1. Log på BørneGenvej appen
2. Tryk på menubjælkerne i øverste venstre hjørne
3. Tryk på ”Kontakter” og vælg, hvem du vil have vist kontaktoplysninger på

IOS enhed:

1. Log på BørneGenvej appen
2. Tryk på ”Mere” – ikonet i bundlinjen
3. Tryk på ”Kontakter” og vælg, hvem du vil have vist kontaktoplysninger på

OBS! Da der kun vises kontaktoplysninger på forældre, der har valgt at opgive deres oplysninger, er adresselisten ikke nødvendigvis en komplet liste.

 

13. Sådan får du et nyt login til din BørneGenvej app

Hvis du har glemt dit brugernavn eller password, kan du altid logge på BørneGenvej med NemID.  Inde i BørneGenvej appen skal du trykke på Login med NemID for at forny eller oprette et login til BørneGenvej. Når du har trykket på Login med NemID, udfylder du dine NemID oplysninger og herefter indtaster du dit ønskede brugernavn og kodeord, som du fremover vil benytte, når du logger på din BørneGenvej app.

 

14. Sådan finder du Børnerapporten / Hjernen og Hjertet

Du kan se dit barns Børneprofil i BørneGenvejs webversion eller via BørneGenvej appen

BørneGenvejs webversion:

1 Log på BørneGenvej
2 Klik på fanen med dit barns navn
3 Klik på fanen "Personligt"
4 Klik på fanen "Rapporter"  
5 Klik på "Åbn" yderst til højre

Android enhed:

1. Log på BørneGenvej
2. Tryk på menubjælkerne i øverste venstre hjørne
3. Tryk på ”Rapport” og vælg den rapport, du ønsker at få vist

IOS enhed:
1. Log på BørneGenvej
2. Tryk på ”Mere” – ikonet i bundlinjen
3. Tryk på ” Rapporter ” og vælg den rapport, du ønsker at få vist. 

 

15. Samtykke til Børnerapporten / Hjernen og Hjertet

Sådan giver du digitalt samtykke:
 
BørneGenvejs webversion:

1. Log på BørneGenvej
2. Klik på fanen med dit eget navn
3. Klik på fanen ”NemPost”
4. Åbn meddelelse vedr. digitalt samtykke 
5. Klik på linket i meddelelsen og afgiv samtykke med NemID
NB! Materialet som du afgiver samtykke til, findes som bilag i meddelelsen

Android enhed:

1. Log på BørneGenvej
2. Tryk på menubjælken i øverste højre hjørne
3. Tryk på ”NemPost” og derefter Indbakke
4. Åbn meddelelsen vedr. digitalt samtykke
5. Klik på linket i meddelelsen og afgiv samtykke med NemID
NB! Materialet som du giver samtykke til, findes som bilag i meddelelsen

IOS enhed:

1. Log på BørneGenvej
2. Tryk på ”Mere”-ikonet i bundlinjen.
3. Tryk på ”NemPost” og derefter Indbakke
4. Åbn meddelelsen vedr. digitalt samtykke
5. Klik på linket i meddelsen og afgiv samtykke med NemID
NB! Materialet som du giver samtykke til, findes som bilag i meddelelsen. 

 

16. Kan jeg hente fotos og dagbøger efter mit barn er meldt ud af institutionen?

Du vil kunne finde fotos og dagbøger fra tiden i institutionen indtil dit barn fylder 18 år. De kan findes via webudgaven af BørneGenvej.

Lige nu er det ikke muligt at finde fotos via app’en. De forsvinder den dag dit barn bliver meldt ud af institutionen og ikke længere har en stuetilknytning til en institution i Gentofte Kommune.