Kommunal dagpleje - Gentofte Kommune

Kommunal dagpleje

Den kommunale dagpleje er et dagtilbud til børn i alderen ½ til 3 år.

En kommunal dagplejer passer 3-4 børn i sit eget hjem. Alle Dagplejere mødes i heldagslegestuer 1 gang om ugen, hvor der synges, leges, laves rytmik, mad m.m. i en større gruppe.

Det er Dagplejens ledelse, der ansætter dagplejeren og godkender hjemmet. De kommunale dagplejere får pædagogisk vejledning af Dagplejepædagogerne, som også følger børnenes trivsel og udvikling.

Mål i Dagplejen

I Gentofte Kommune kan vi tilbyde trygge rammer i det nære miljø, hvor børnene får de bedst mulige betingelser for udvikling og trivsel. Du kan læse mere om vores mål og visioner i Dagplejens pædagogiske læreplan, som du finder via linket i menuen i venstre side.  

Dagpleje for børn i udsatte positioner

Til børn med fysiske eller psykiske handicaps, nedsat immunforsvar og midlertidigt behov for særlig beskyttet miljø, kan etableres ordninger, der tilgodeser barnets behov.

Forældrebestyrelse

Du har som forælder mulighed for at være med til at udvikle og præge den kommunale dagpleje gennem forældrebestyrelsen
Forældrebestyrelsen tilrettelægger i samarbejde med den kommunale dagpleje, forældremøder og orienterer sig i bestyrelsessamarbejdet om forhold vedrørende børnenes pasning og trivsel i dagplejen.

Pr. 1. januar 2014 er det for nyindmeldte ikke længere muligt at få deltidsplads i Dagplejen.

Kommunaldagplejens åbningstider:

Mandag - torsdag kl. 07.15 - 17.00 og Fredag kl. 07.00 - 16.00.

 

Dagplejen har lukket Grundlovsdag og dagen efter Kr. Himmelfart.