Læreplaner og Børnemiljø - Gentofte Kommune

Læreplaner og Børnemiljø

Dagplejens pædagogiske læreplan er udarbejdet i et samarbejde mellem Dagplejens pædagogiske personale og de kommunale dagplejere og godkendt af forældrebestyrelsen.

 

Hvad er en pædagogisk læreplan?

En pædagogisk læreplan er en beskrivelse af, hvordan den enkelte daginstitution eller dagplejen arbejder med at understøtte børnenes læring. Den skal indeholde en beskrivelse af de mål og den pædagogiske praksis, man har omkring børnenes læring, samt hvordan man vil dokumentere og følge op på, om den pædagogiske praksis leder frem mod målene.

Temaer, der ifølge bekendtgørelsen, som minimum skal beskrives i den pædagogiske læreplan:

  • Barnets alsidige og personlige udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

Formålet med at arbejde med pædagogiske læreplaner i Gentofte Kommune er ønsket om at synliggøre, dokumentere, evaluere og udvikle det pædagogiske arbejde i Gentofte Kommunes daginstitutioner og dagpleje.