Dagtilbud - Gentofte Kommune

Dagtilbud

I Gentofte Kommune er der fire typer af daginstitutioner. De består primært af integrerede og kombinerede daginstitutioner der dækker hele 0-6 års området, herudover er der vuggestuer og børnehaver.

Alle daginstitutioner er ifølge Dagtilbudsloven forpligtet til at arbejde med gode overgange i børns liv. Dette både internt i institutioner, fra vuggestue/dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole. Herudover skal alle dagtilbud arbejde med Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan.

Læs mere om dette i venstre menuen.

Integrerede institutioner

I en integreret institution er der både vuggestue- og børnehavepladser. Hvis man får en vuggestueplads i en integreret institution, er man garanteret børnehaveplads i samme institution.

Kombinerede institutioner

I en kombineret institution er der både vuggestue- og børnehavepladser. Hvis man får en plads i en kombineret institution, har man fortrinsret til en plads i børnehaven, men man er ikke garanteret en plads.
Grunden til, man ikke er garanteret en plads i børnehaven er, at der i perioder er flere vuggestuebørn indskrevet end der er pladser til i børnehaven.

Vuggestuer

Vuggestuer er for børn i alderen seks måneder op til 3 år.

Børnehaver

Børnehaver er for børn i alderen 3-6 år. Heraf er der børnehaver der er rene skovbørnehaver eller har et særligt fokus på natur og miljø.
 

Indflydelse og samarbejde

I forældrebestyrelsen har du mulighed for at være med til at præge den institution dit barn går i. Det er vigtigt, at der i det daglige samarbejde er en tæt dialog mellem forældre og medarbejder i daginstitutionen, så barnet får en tryg, lærerig og legende hverdag.